Akka------olkaa'i

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - Save As.


LibreOffice uses the native file picker dialog of the window manager of your operating system for the Save as command.

Sajoo Yaaddannoo

To save a document as a template, use the command File - Templates - Save As Template.


Maqaa faayilii

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

Akaakuu faayilii

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found).

dhangiiwwan faayilii XML

Sajoo Ofegannoo

Yoomiyyuu galmee kee akaakuu faayiliiLibreOffice keessa olkaa'i gara akaakuu faayilii alaantootta aleergitu, amalootni dhaan gessuu baay'een tarii ni badu.


Olkaa'i

Saves the file.

Iggitaan walin Olkaa'i

Faayilichaa iggitaan hayyisa,innis faayilicha fayyadamaan banuun dura galuu qaba.

Sajoo Yaaddannoo

GalmeewwanLibreOffice fayyaamuudhaan dhangii XML-irratti hundaa'e qofatu iggitaan olkaa'amuu danda'a.


Encrypt with GPG key

Use OpenPGP public keys to encrypt documents.

Qindaa'ina gingilchaa gulaali

Wardiidirqaala wwani akaakuu wtan deetaa faayiloota baayedhaa olkaa'uu qindeessuuf si'iif haayyama.

Filannoo

Wantoota saxaatoo filataman qofa Draw fi Impressi LibreOffice dhangii birootti alerga. Sanduuqni kun yoo mirkanaa'uu baate, galmeen hundi alergama.

Sajoo Yaaddannoo

Yoo gara akaakuu faayilii galmee kamittu alergitu,galmeen hunduu alergama.


Please support us!