Kaardiwwan Daidalaa

Mul'ina kaardiiwwan daldalaa kee qindeessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - New - Business Cards - Business Cards tab.


Qabeentaa

Kaardii daldalaa keetiif teessuma Saxaxii fili.

Select a business card category in AutoText - Section box, and then click a layout in the Content list.

Kutaa - Barruu ufmaa

Select a business card category, and then click a layout in the Content list.

Dirree Durargii

Displays a preview of the current selection.

Please support us!