Haaraa

Galmee haaraa LibreOffice Uuma.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose File - New.

From the tabbed interface:

Choose File - New.

From toolbars:

Icon New

New (the icon shows the type of the new document).

From the start center:

Click on the corresponding document type icon.

From the keyboard:

+N


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

Qajoojoon faayilii maalimoota saxaxi galmecdhaaf,haalatoot dhaangessuu duub bewwan goodaywwan saxaatoo dirreewwan teessuma fuulaa fibarruuq abateeda

Sajoo

Maqaa

Dalaga

Icon Text Document

Galmee Barruu

Creates a text document in LibreOffice Writer.

Icon Spreadsheet

Wardii

Creates a spreadsheet document in LibreOffice Calc.

Icon Presentation

Dhiheessaa

Creates a presentation document in LibreOffice Impress.

Icon Drawing

Fakkassaa

Creates a drawing document in LibreOffice Draw.

Icon Formula

Foormulaa

Creates a formula document in LibreOffice Math.

Icon Database

Kuusaa deetaa

Opens the Database Wizard to create a database file.

Icon HTML Document

Galmee HTML

Creates a HTML document.

Icon XML Form Document

Unka Galmee XML

Creates a XForms document.

Icon Labels

Asxaawwan

Opens the Labels dialog where you can set the options for your labels, and then creates a text document for the labels in LibreOffice Writer.

Icon Business Cards

Kaardiwwan Daidalaa

Opens the Business Cards dialog where you can set the options for your business cards, and then creates a text document in LibreOffice Writer.

Icon Master Document

Galmee Hundataa

Creates a master document.

Icon Templates

Qajojiiwwan

Creates a document using an existing template.


Please support us!