Waligala

The General tab page lists the general properties of the current theme.

Maqaa

Maqiicha dhamsaa mul'isa. Yoo maqaan takkoleen hanga ammaatti hin ramadamnee, sanduuqa barruu keessatti maqaa haaraa Barressuu dandeessa.

Akaakuu

Akaakuu wantaa murteessa.

Iddoo

Xuurree guutuu wantaa ifteessa.

Please support us!