Foodaalee hidhaman Mul'isuu fi Dhooksuu

Tokkon tokkoon Hidhaa foodaaleen kanneen sajoo agarsiisa amaloota foodaalee ittin to'atan qabuu.

Fodaalee hidhaman mul'isuuf yookin dhooksuuf, sajoo cuqaasi.

Foodaa hidhamee Ofagarsiisani Ofdhooksan

Foodaa banuuf, qaree foodaa hidhamee dhookfamee cuqaasuu dandeessa.

Yemuu qaree hantuuttee foodichaan alaatti sochoftu, foodaan cufamee yeruuma santi cufama.

Halala OlAgarsiisaa fi OlDhooksaa keessatti foodaaleen hidhaman akka foodaa altokketti dalagu.

Harkiisi Akkasumaas Kaayi

Yoo wantoota gara qarree foodaa hidhamee iirratti sochoftee,foodichi haalata OfAgarsiisaatin banama.

Please support us!