Faayilii

Bafatii kun, galmeewwan Fakkasaa waliin hojeechuuf ajajawwan waliigalaa, isaaniis, cufuu fi maxxansuu of keessaa qaba. Fakkasaa LibreOffice cufuudhaaf, Bahi cuqaasi.

Haaraa

Galmee haaraa LibreOffice Uuma.

Open

Opens a local or remote file, or imports one.

Open Remote

Opens a document located in a remote file service.

Galmeewwan Dhihoo

Faayiloota yeroo baay'ee dhihoo banaman tarreessa. Faayilii tarree keessa banuuf, maqaa isaa cuqaasi.

Masaka

Xalayaalee firaa fi hojii, faaksiiwwan, ajanawwan, pirezanteeshiniiwwan, fi dabala uumun si qajeelcha.

Qajojiiwwan

Mee qajojiiwwan kee gurmeessitu gulaal,akkasumas faayil aammee akka qajojiitti ol kaa'I.

Cufi

Galmee ammee sagantaa osoo hin balasiin cufa.

Olkaa'i

Galmeeammee olkaa'a yeroo galfata.

Save Remote...

Saves a document located in a remote file service.

Akka------olkaa'i

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Save a Copy

Saves a copy of the actual document with another name or location.

Mara Olkaa'i

Galmeewwan fooyya`an LibreOffice mara olkaa`i.

Deebi'aa fe'aa

Galmee ammee maxxansa xumura olkaa'ameen bakka buusi.

Fooyya'insa

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

Export

Pirezenteshinii ykn fakkassaa kee alargii akkasummas dirqaloota alargii qindessii.

Ergaa-e akka DGHtti

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

Ergi

Jalteessa galmee ammee gara fayyadamawwan garagaraatti erga.

Properties

Amaloota faayiliiammeedhaaf, xinannoo dabalatee kanneen akka lakkoofsa jechaa fi guyyaa faayilichi itti uumame agarsiisa.

Mallatttoowwan Lakqurxaawaa

Mallattoowwan lakqurxaawaagara figalmee kee irra ida'uun haqa Dabalataanis qaaqa ragaawwwan mul'suuf fayyadamuu midandeessa.

Durargii Iyya'aa Saphaphuu

Jalteessaa ammaafii galmee ammee dhangii HTML keessaa uuma, sirna durtii iyya'aa Saphaphuu bana, dabalataanis, faayilii HTML Iyya'aa Saphaphuu keessaa agarsiisa.

Bahi

Galmee,filannoo ykn fuula ammee kan ifteessitu maxxansa Dabalataanis dirqaalawwan maxxansa galmee ammee qindeessuu ni dandeessa. Dirqaalawwan maxxansuu akkaafaa maxxansaa fi sirnadala gaaitti fayyadamtu keetiin geeddaramuudanda'a.

Printer Settings

Select the default printer for the current document.

Exit LibreOffice

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.

Please support us!