walqunnamsiisuu

sararawwan Walqunnamsiisuu .

Ennaa sararawwan wal qunnamsiiftu,sararawwan dhuma ollaa gidduutti diriirfamaniiru.

Sararawwan wal qunnamsiisuuf:

  1. Sararawwan lamaa yookiin isaa ol filadhu.

  2. Right-click and choose Shape - Connect.

Wanta cufamaa uumuudhaaf, Saaricha cuqaasa mirgaa taasisuuCufaa Wantaafiladhu.

Sajoo Yaaddannoo

Sararawwan wal qunnaman irrattii ajaja Wanta Cufi, Sararoota Unkabilisaa fi Qonyoota fayyadamuu qofa dandeessa.


Please support us!