Teessuma Ofumaa

Miseensota taattoo hundaa keessa taattoo ammee gara qubannoowwan durtii isaaniiniitti siiqsa.Faankishiniin kun gosa taattoo yookiin amaloota gara biroo kanneen miseensota qubannoon ala tahan hin jijjiiru.

Saajoo

Teessuma Ofumaa

Please support us!