Bal'ina Taattoo

Qaaqa bal'ina taattoo banuunBakka ati amala bal'ina taattoo itti fooyyesitu. Bal'inni taattoo madda keessootti cinaa maalima taattoo hundaaati.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Chart Area (Charts)


Sarara

Dirqaalalee dhangeessuu sarara filatameef ykn sarara kaasuu barbaaddef qindeessi. Dabalataanis xiyya irraantoo sararaatti dabaluu ykn mallatoolee taattoo jijjiiruu dandeessa.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Iftooma

Dirqalaalee iftoomaa guutuu wanticha filatameetti fayyadamtu qindeessi.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!