Taattoo Dilgatoo

Qaaqa taattoo dilgatoo banuunIddoo amala taattoo dilgatoo itti fooyyesitu. Taattoo dilgatoo bali'na xiqqaa 3D dhaan. Faankishiniin kun taattoo 3D tiif jiraata.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Chart Floor (Charts)


Sarara

Dirqaalalee dhangeessuu sarara filatameef ykn sarara kaasuu barbaaddef qindeessi. Dabalataanis xiyya irraantoo sararaatti dabaluu ykn mallatoolee taattoo jijjiiruu dandeessa.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Iftooma

Dirqalaalee iftoomaa guutuu wanticha filatameetti fayyadamtu qindeessi.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!