Tarsaa

Baafata xiqqaan bakka tarsaa dhanguu barbaadde itti filattu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Grid (Charts)


Buraalaa tarsaa silloo X

Tarsaa qaaqaa banuun amala tarsaa qindeessa.

Buraalaa tarsaa silloo Y

Tarsaa qaaqaa banuun amala tarsaa qindeessa.

Buraalaa tarsaa silloo Z

Tarsaa qaaqaa banuun amala tarsaa qindeessa.

Maddee tarsaa silloo X

Tarsaa qaaqaa banuun amala tarsaa qindeessa.

Maddee tarsaa silloo Y

Tarsaa qaaqaa banuun amala tarsaa qindeessa.

Maddee tarsaa silloo Z

Tarsaa qaaqaa banuun amala tarsaa qindeessa.

Tarsaa siilloo hundaa

Tarsaa qaaqaa banuun amala tarsaa qindeessa.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!