Siilloo Y

Siilloo Y qaaqaa banaamala siilloo Y jijjiiruuf.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)


Sarara

Dirqaalalee dhangeessuu sarara filatameef ykn sarara kaasuu barbaaddef qindeessi. Dabalataanis xiyya irraantoo sararaatti dabaluu ykn mallatoolee taattoo jijjiiruu dandeessa.

Arfii

Dhangeessuu fi bocquu fayyamuu barbaaddu ifteessi.

Madaala

Qubachiisa siiqqeewwanii to'ata.

qubachiisuu

Qubachiisa siiqqeewwanii to'ata.

Lakkoofsota

Specify the formatting options for the selected cell(s).

Hiriira

Hiriira siiqqotayookan waammee mataduree foyyessi.

Please support us!