Siiqqota

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis. The name of the dialog depends on the selected axis.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)


Siilloo Yqaaqan gargaarsaa qaba.Taattoo Siilloo X-Y , taattoon siilloo X gargaarsa qaba. Safaru caancala.

note

Siilloo X safaruun gosa taattoo X-Y qofaan danda'ama.


Sarara

Dirqaalalee dhangeessuu sarara filatameef ykn sarara kaasuu barbaaddef qindeessi. Dabalataanis xiyya irraantoo sararaatti dabaluu ykn mallatoolee taattoo jijjiiruu dandeessa.

Dhangeessuu fi bocquu fayyamuu barbaaddu ifteessi.

Hiriira

Hiriira siiqqotayookan waammee mataduree foyyessi.

Please support us!