Mataduree

Amala mataduree filamee yookan amala mataduree walumatti fooyyeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Qaaqa Dhangii - Filannoo Dhangii - Mataduree (Taattoota) fili


Sarara

Dirqaalalee dhangeessuu sarara filatameef ykn sarara kaasuu barbaaddef qindeessi. Dabalataanis xiyya irraantoo sararaatti dabaluu ykn mallatoolee taattoo jijjiiruu dandeessa.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Iftooma

Dirqalaalee iftoomaa guutuu wanticha filatameetti fayyadamtu qindeessi.

Dhangeessuu fi bocquu fayyamuu barbaaddu ifteessi.

Hiriira

Mataduree hiriira taattoo fooyyessa.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!