Waayoo

Qaaqa Waayoo kana bani, kun qubannoo waayoo taattoo keesssa jiru jijjiirufi hayyama siif kena, itti fufee waayoon akka inni agarsiifamme ifteessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Legend (Charts)

Caancala Dhangii - Waayoo - Qubannoo(Taattoota) fili


Waayoo mul'suufi ykn dhoksuufi, cuqaasi Waayoo Banaa/Dhaamaa kana irra Dhangeessa kabala.

Sajoo

Waayoo Banaa/Dhaamaa

Agarsiisaa

Waayoon akka inni taattoo fi agarsiifamme ifteessi. Dirqalii kun mula'ataa kan inni ta'u yoo qaaqa fiiluun bilbiltee qoofa Saagi - Waayoo.

Qubannoo

Qubannoo waayoo fi fili:

Bitaa

Waayoo gara bitaa taattoo ti qubachiisi.

Irra

Waayoo gara irra taattoo ti qubachiisi.

Mirga

Waayoo gara mirga taattoo ti qubachiisi.

Jala

Waayoo gara jala taattoo ti qubachiisi.

Qabachiisa Barruu

This feature is only available if complex text layout support is enabled in - Languages and Locales - General.

Qixa Barruu

Keewwata teessuma barruu xaxaa fayyadamuuf qixa barruu ifteessi (CTL). Amalli kun kan jiraatu yoo deeggarsi teessuma barruu xaxaa kakaafame.

Overlay

Specifies whether the legend should overlap the chart. Turning off this option is useful if you want to display the legend above an empty part of the chart area instead of beside it. This way the drawing area can fill the whole chart area, increasing its readability.

Please support us!