Kabala Foormulaa

Formulaawwan galchuuf kabala kana fayyadami.

Sanduuqa Maqaa

Agarsiisa wabii ammee man'eetiif, hangaa man'eetii filatteme, yokkan bakka maqaa. hangii man'eetii filteemef fillu ni dandessa, hangii maqaa itti fufiiti barressi Sanduuqa Maqaa.

sanduuqa Makaa bakka wardii

Maqaa Sanduuqa

Function

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Icon Function Wizard

Gargaartuu Dalagaa

Select Function

Insert a function of a cell range into the current cell. The function can be Sum, Average, Minimum, Maximum and Count. Click in a cell, click this icon, select the function in the drop down list and optionally adjust the cell range. Or select some cells into which the function value will be inserted, then click the icon. The function result is added at the bottom of the range.

Icon Select Function

Select Function

Dalagaa

ammee man'eeti foormulaa ida'ii. sajoo kan cuqaasi, itti fufii foormulaa kana galchi Naqaa Sarara.

Icon

Dalagaa

Dhiisi

qabiyyee kana qulqulleessi Naqaa sarara, yokkan foormulaa issa durssee jiiru irratti gootee dhiisuu.

Sajoo

dhiisi

Fudhu

qabiyyee kana fudhachuu Naqaa sarara, itti ansuun qabiyyee ammee man'eeti galchuu.

Sajoo

Fudhu

Naqaa Sarara

foormulaa issa ammee man'eeti ida'uu barbadee galchii. kana cuqaasi Dalagaa Masaka sajoo dalagaa durmurtaawaan iddo foormulaa galchuu.

Please support us!