Kabala Dhangeessuu

Kabalii Dhangeessaa ajajawwan bu'uuraa warra dhangeessaa hujeekaan fayyadamuudhaaf gargaran of keessaa qabu.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

Maqaa Bocquu

Maqaa bocquu tarreerraa filuu ykn maqaa bocquu sududaan galchu sii hayyama.

Bocquuwwan hedduu buufatoota xinnaadhan qoodaman galchuu ni dandeesa.LibreOfficemaqoota bocquu tarreen dhufan fayyadama yoo bocquuwwan durtii argamuu baate

Sajoo

Maqaa Bocquu

Hammamtaa Bocquu Font Size

Hammamtaa bocquu gara garaa tarree irraa akka filattu ni heyyama ykn hammamtaa hujeekaa galchuuf.

yabbuu

Barruu filatame yabbuu taasisa. Yoo qareen jecha keessa jiraate, jechi marri yabbuu ta'a. Yoo filannoon ykn jechi yabbuu ta'ee argame, dhaangessuun ni haaqama.

Icon Bold

Yabbuu

Mirgada

Barruu filatame mirgada taasisa. Yoo qareen jecha keessa jiraate, jechi marri mirgada ta'a. Yoo filannoon ykn jechi mirgada ta'ee argame, dhaangessuun ni haaqama.

Icon Italic

Mirgada

Jalmuri

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Jalmari

Halluu Bocquu

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Icon Font Color

Halluu Bocquu

Bitaa Wiirtessi

Qabeentota man'ee gara bitaatti hiriirsa.

Icon Align Left

Bitaa Hirirsuu

Dalgatti Wiirtesse

Qabeentoota man'ee dalgata handhuressa.

Icon Centered

Mirga Hiriirsi

Qabeentota man'ee gara mirgaatti hiriirsa.

Icon Align Right

Mirga Hiriirsuu

Qixxeessi

Qabeentota man'ee gara bitaatti fi mirga handarawwan man'ee hiriirsa.

Icon Justified

Qixeeffamaa

Number format: Currency

Applies the default currency format to the selected cells.

From the menu bar:

Choose Format - Number Format - Currency.

From the tabbed interface:

Choose Home.

From the sidebar:

Access the Number Format deck of the Properties Panel.

From toolbars:

Currency Number Format Icon

Number Format: Currency

From the keyboard:

+ Shift + 4

Number format: Percent

Applies the percentage format to the selected cells.

From the menu bar:

Choose Format - Number Format - Percent.

From the tabbed interface:

Choose Home.

From the sidebar:

Access the Number Format deck of the Properties Panel.

From toolbars:

Icon Number Format: Percent

Number Format: Percent

From the keyboard:

+ Shift + 5

Number format: General

Applies the default number format to the selected cells.

From the menu bar:

Choose Format - Number Format - General.

From the tabbed interface:

Choose Home.

From the sidebar:

Access the Number Format deck of the Properties Panel.

From toolbars:

Icon General Number Format

Number Format: General

From the keyboard:

+ Shift + 6

Number Format: Add Decimal Place

Adds one decimal place to the numbers in the selected cells.

Icon Add Decimal Place

Number Format: Add Decimal Place

Number Format: Delete Decimal Place

Removes one decimal place from the numbers in the selected cells.

Icon Delete Decimal Place

Number Format: Delete Decimal Place

Decrease Indent

Galuumsa bitaa keeyyata ammee ykn qabiyyee man'ee hir'isuuf sajoo Galuumsa Hir'isi jedhu cuqaasi akkasumas iddoo cancala durtii isaa qindeessi.

Icon

Galuumsa hir'isi

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

Galuumsa Dabali

Handaara

Sajoo Handaarota kamshaa Handaarotaa banuuf, iddoo bal'ina handaara waraqaa ykn wantaa fooyyessuu dandeessa.

Icon Borders

Handaarota

Halluu Duubbee

Iddoo halluu duubbee keewwataaf cuqaasuu dandeenyuttikamshaa banuuf cuqaasi. Halluun duubbee keewwata ammee ykn keewwatoota fayyadama.

Icon Background color

Halluu Duubbee

Gubbaa Hiriirsi

Qabeentota man'ee gara qarree gubbaa man'eetti hiriirsa.

Icon Align Top

Irraatti Hiriirsuu

Sarjaatti Wiirtessi

Qabeentoota man'ee olgata handhuressa.

Icon Align Center Vertically

Gidduu Sarjina Hiriirsuu

Jala Hiriirsi

Qabeentota man'ee gara qarree gadii man'eetti hiriirsa.

Icon Align Bottom

Jalatti Hiriirsuu

Number Format : Date

Applies the default date format to the selected cells.

From the menu bar:

Choose Format - Number Format - Date.

From the tabbed interface:

Choose Home.

From the sidebar:

Access the Number Format deck of the Properties Panel.

From toolbars:

Icon Number Format : Date

Number Format : Date

From the keyboard:

+ Shift + 3

Number Format: Scientific

Applies the default scientific format to the selected cells.

From the menu bar:

Choose Format - Number Format - Scientific.

From the tabbed interface:

Choose Home.

From the sidebar:

Access the Number Format deck of the Properties Panel.

From toolbars:

Icon Number Format: Scientific

Number Format: Scientific

From the keyboard:

+ Shift + 2

Saajoowwan dabalataa

Deeggarsi CTL yoo dandeessifame, saajoon dabalataa lamatu mul'atu.

Bitaa-Gara-Mirgaa

left to right icon

Barruun bitaa gara mirgaatti gale.

Mirgaa-Gara-Bitaa

right to left icon

Barruun, afaan toorii barruu xaxaadhaan dhangeefamee, mirga irraa gara bitaatti gala.

Please support us!