Kabala Dhangeessuu

Kabalii Dhangeessaa ajajawwan bu'uuraa warra dhangeessaa hujeekaan fayyadamuudhaaf gargaran of keessaa qabu.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

Maqaa Bocquu

Maqaa bocquu tarreerraa filuu ykn maqaa bocquu sududaan galchu sii hayyama.

Bocquuwwan hedduu buufatoota xinnaadhan qoodaman galchuu ni dandeesa.LibreOfficemaqoota bocquu tarreen dhufan fayyadama yoo bocquuwwan durtii argamuu baate

Sajoo

Maqaa Bocquu

Hammamtaa Bocquu Font Size

Hammamtaa bocquu gara garaa tarree irraa akka filattu ni heyyama ykn hammamtaa hujeekaa galchuuf.

yabbuu

Barruu filatame yabbuu taasisa. Yoo qareen jecha keessa jiraate, jechi marri yabbuu ta'a. Yoo filannoon ykn jechi yabbuu ta'ee argame, dhaangessuun ni haaqama.

Icon Bold

Yabbuu

Mirgada

Barruu filatame mirgada taasisa. Yoo qareen jecha keessa jiraate, jechi marri mirgada ta'a. Yoo filannoon ykn jechi mirgada ta'ee argame, dhaangessuun ni haaqama.

Icon Italic

Mirgada

Jalmuri

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Jalmari

Halluu Bocquu

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Sajoo

Halluu Bocquu

Bitaa Wiirtessi

Qabeentota man'ee gara bitaatti hiriirsa.

Icon Align Left

Bitaa Hirirsuu

Dalgatti Wiirtesse

Qabeentoota man'ee dalgata handhuressa.

Icon Centered

Mirga Hiriirsi

Qabeentota man'ee gara mirgaatti hiriirsa.

Icon Align Right

Mirga Hiriirsuu

Qixxeessi

Qabeentota man'ee gara bitaatti fi mirga handarawwan man'ee hiriirsa.

Icon Justified

Qixeeffamaa

dhangii Lakkoofsaa: Qarshii

durtii dhangii Lakkoofsa Qarshii man'ee filatemeef kennu.durtii

Currency Number Format Icon

dhangii Lakkoofsa: Qarshii

dhangii Lakkoofsa: Dhibbeentaa

dhangii dhibbeentaa man'ee filatemeef kennu.

Icon

dhangii Lakkoofsa: Dhibbeentaa

Dhangii Lakkoofsa: Durtii

durtii dhangii Lakkoofsa Qarshii man'ee filatemeef kennu.

Icon Standard Format

Dhangii Lakkoofsa: Durtii

Dhangii Lakkoofsa: Ida'i bakka kurnyee

kurnyee tokko lakkoofsa man'ee filatemeet ida'i.

Icon Add Decimal Place

Dhangii Lakkoofsa: Ida'i bakka Kurnyee

Dhangii Lakkoofsa: Haqi bakka

kurnyee tokko lakkoofsa man'ee filatemeeti Haqi.

Icon Delete Decimal Place

Dhangii Lakkoofsa: Haqi bakka kurnyee

Decrease Indent

Galuumsa bitaa keeyyata ammee ykn qabiyyee man'ee hir'isuuf sajoo Galuumsa Hir'isi jedhu cuqaasi akkasumas iddoo cancala durtii isaa qindeessi.

Icon

Galuumsa hir'isi

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

Galuumsa Dabali

Handaara

Sajoo Handaarota kamshaa Handaarotaa banuuf, iddoo bal'ina handaara waraqaa ykn wantaa fooyyessuu dandeessa.

Icon Borders

Handaarota

Halluu Duubbee

Iddoo halluu duubbee keewwataaf cuqaasuu dandeenyuttikamshaa banuuf cuqaasi. Halluun duubbee keewwata ammee ykn keewwatoota fayyadama.

Icon Background color

Halluu Duubbee

Gubbaa Hiriirsi

Qabeentota man'ee gara qarree gubbaa man'eetti hiriirsa.

Sajoo

Irraatti Hiriirsuu

Sarjaatti Wiirtessi

Qabeentoota man'ee olgata handhuressa.

Sajoo

Gidduu Sarjina Hiriirsuu

Jala Hiriirsi

Qabeentota man'ee gara qarree gadii man'eetti hiriirsa.

Sajoo

Jalatti Hiriirsuu

Dhangii Lakkoofsaa : Guyyaa

Dhangii deetaa man'eewwan filataman irratti fayyadama.

Dhangii Lakkoofsaa: Eksiipooneenshaalii

Dhangii Eksiipooneenshaalii, man'eewwan filataman irratti fayyadama.

Saajoowwan dabalataa

Deeggarsi CTL yoo dandeessifame, saajoon dabalataa lamatu mul'atu.

Bitaa-Gara-Mirgaa

left to right icon

Barruun bitaa gara mirgaatti gale.

Mirgaa-Gara-Bitaa

right to left icon

Barruun, afaan toorii barruu xaxaadhaan dhangeefamee, mirga irraa gara bitaatti gala.

Please support us!