Gabateewwan Naannessuu(Transposing)

LibreOffice Calc keessatti, wardii akka tarreewwan gara sarjaawwan fi sarjaawwan gara tarreewwanii jijjiiraman karaan "naannessuu" ni jira.

  1. Hammangaa maadhee kan naannessuu barbaadde filadhu.

  2. Gulaali - Muri filadhu.

  3. Maadhee gubbaa bitaa maadhee bu'aa keessaa ta'u cuqaasi.

  4. Gulaali - Adda Maxxansi.

  5. Qaaqa keessatti, Hunda Maxxansi fi Geeddari malkateessi.

    Yoo amma TOLE cuqaaste sarjaawwanii fi tarreewwan ni naanna'u.

Please support us!