Foormulaawwan ykn Gatiiwwan Mul'isuu

Yoo foormulaawwan man'eelee keessatti agarsiisuu barbaadde, fakkeenyaaf gita =IDA'A(A1:B5) tiin, akka armaan gadiitti itti fufi:

  1. Galmee +F6 wajjin filiitii Tab dhiibi

  2. Bal'ina Agarsiisi keessatti sanduuqa Foormulaawwan mallattoo itti godhi. TOLE cuqaasi.

Yoo foormulaawwan osoo hin ta'in bu'aalee shallaggii alerguu barbaadde, SanduuqaFoormulaawwanii mallattoo itti hin godhin.

- LibreOffice Calc - View

Please support us!