Ganateewwan DataPilot fooyyessuu

Yoo deetaan wardii maddaa jijjiiramee jiraate, LibreOffice gabatee DataPilot lamuu shallaga. Gabateewwan lamuu shallaguuf, Deetaa - DataPilot - Haaromsi filadhu. Erga gabatee qiinxaa Excel gara LibreOffice Calc alaagdee booda waanuma kana dalagi.

Open file with example:

Please support us!