Maadheele mul'atana qofa garagalchi

Akka tarreewwan muraasa hammanga man'ee keessatti dhoksitetti yaadi.Amma tarreewwan mul'atoo hafan qofa garagalchuu,haquu, yookiin dhangeessuu barbaadda.

Amalli LibreOffice akkaataa man'eeleen itti dhoksaman irratti hundaa'a,gingilchaan yookiin harkaan.

Malaa fi Gochaa

Bu'aa

Man'eeleen Gingilcha ufmaa,gingilcha durtii,yookiin gingilcha olaanaa dhaan gingilchamu.

Filannoo man'elee amma mul'atanii garagalchi,haqi,deemsisi, yookiin dhangeessi.

Man'eelee mul'atoo filannichaa qofatu garagalchama,haqama,deemsifama, yookiin dhangeeffama.

Maadheeleen ajaja Dhoksi baafata haallee irraantoowwan tarree ykn sarjaa keessaatti fayyadamuudhaan, yookiin karaa outlinedhoksamani.

Filannoo man'elee amma mul'atanii garagalchi,haqi,deemsisi, yookiin dhangeessi.

By default, all cells of the selection, including the hidden cells, are copied, deleted, moved, or formatted. Restrict the selection to visible rows choosing Edit - Select - Select Visible Rows Only or to visible columns choosing Edit - Select - Select Visible Columns Only.


Please support us!