Gatiiwwan Galchuu

Calc deetaa fi gatiiwwan gara man'eelee baay'eetti galchuu salphisuu danda'a.

Gatiiwwan Hangii Man'eewwaniitti Hujeekaan Galchuuf

Yeroo garee deetaa harkaan galchitu amaloota si gargaaran lamatu jiru.

Tarreewwan Haaraaf Bal'ina Baruu

Tarree jala tarree irraantoo keessatti, man'ee tokkoo gara itti aanutti socho'uuf furtuu Tab fayyadamuu dandeessa. Erga gatii man'ee dhumaatti tarree ammee keessatti galchitee booda, Enter dhiibi. Calc qaree jala man'ee jalqabaa kan garee ammee keessa qubachiisa.

bal'ina baruu

Tarree 3 keessatti, man'ee B3 gara C3,D3, fi E3 socho'uuf, Tab tuqi. Achiin gara B4 socho'uuf Enter dhiibi.

Filannoo Bal'inaa

Select the area where you want to input values. Now you can start to input values from the cursor position in the selected area. Press the Tab key to advance to the next cell or Shift + Tab to move backward. At the edges of the selected area the tab key jumps inside the selected area. You will not leave the selected area.

filannoo bal'inaa

Select the area from B3 to E7. Now B3 is waiting for your input. Press Tab to advance to the next cell within the selected area.

Gatiiwwan Hangii Man'eeleetti Hujeekaan Galchuuf

See Maadheelee wal cinaa irratti hundaa'uudhaan deetaa ufmaan guutuu.

Please support us!