Man'ee Saagi

xiyya issa sajooti ane'e jiru banuuf cuqaasi Man'ee Saagi kamshaa, Man'ee saaguuf, tarree, fi tarjaa man'ee ammeeti.

Sajoo kamshaa meeshaalee:

Icon Insert Cells

Man'oota Saagi

Sajootta kana filuu ni dandessa:

Man'ee Gadi Saagi

Inserts cells and moves the contents of the selected range downward.

Icon

Man'oota Gara Gaditti Saagi

Man'ee Mirga Saagi

Inserts cells and moves the contents of the selected range to the right.

Icon

Man'oota Gara Mirgatti Saagi

Tarree

InsertsTarree hunda saaga.Bakki tarree filannoo wardii irratti taasifamuun murteeffama.

Icon

Tarroota Saagi

Tarjaa

Tarjaa hunda saaga.Lakkoofsi tarjaawwan saagamuuf jiranii, lakkoofsa tarjaawwan filatamaniidhaan murtaa'a.

Icon

Tarjoota Saagi

Please support us!