Saagi

xiyya issa sajooti ane'e jiru banuuf cuqaasi Saagi kamshaa, saxxaatofi addayaa arfii man'ee ammeeti ida'uudha.

Sajoo kamshaa meeshaalee:

Sajoo

Saagi

Sajootta kana filuu ni dandessa:

Bololi'aa Goodayyaa

Goodayyaa bololi'aa galmee ammee keessatti saaga. Goodayyaawwan bololi'aan qabeentoota faayilii biroo agarsiisuuf galmeewwan HTML keessatti fayyadu. Gooayyaawwan bololi'aan Naanneessaa 4.x. tiin hin deeggaramne.

Icon Floating frame

Gooddayyaa Bololi'aa

Arfii Addayaa

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

Arfii Addaa

Faayiliirraa

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Icon Media

Media / Audio or Video

Foormulaa

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Taattoo

Icon Chart

Taattoo

Wanta OLE

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

Wanta OLE

Please support us!