Saagi

xiyya issa sajooti ane'e jiru banuuf cuqaasi Saagi kamshaa, saxxaatofi addayaa arfii man'ee ammeeti ida'uudha.

Sajoo kamshaa meeshaalee:

Sajoo

Saagi

Sajootta kana filuu ni dandessa:

Bololi'aa Goodayyaa

Goodayyaa bololi'aa galmee ammee keessatti saaga. Goodayyaawwan bololi'aan qabeentoota faayilii biroo agarsiisuuf galmeewwan HTML keessatti fayyadu. Gooayyaawwan bololi'aan Naanneessaa 4.x. tiin hin deeggaramne.

Icon

Gooddayyaa Bololi'aa

Arfii Addayaa

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Sajoo

Arfii Addaa

Faayiliirraa

Inserts an image into the current document .

Sajoo

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video

Foormulaa

Inserts a formula into the current document.

Sajoo cuqaasi

Foormulaa

Taattoo

Sajoo cuqaasi

Taattoo

Wanta OLE

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Sajoo cuqaasi

Wanta OLE

Please support us!