Foormulaa Durtii, Guyyaa/Yeroo, Of eeggannoo Dogongora

Odeeffannoo wa'ee galmee ammale agarsiisu. Duraantoon, ida'uu qabiyyee man'eeti filateemee agarsiisuu.

Foormulaa issa duraanton agarsiisfame jijjiiruuf, dirree mirga cuqaasi, itti fufitti foormulaa issa barbadee filadhuu. Foormuloon kunnis: Jidduu gala, Gatii Lakkoofsa (COUNTA), Lakkoofsaa Lakkaa'u (COUNT), Olaana, Gadaana, Ida'a, yokkan Homaa.

Please support us!