Filanoo Dhamsa

Man'eewwan filatamanitti akkaataa dhangeessuu fayyadama. Akkaataaleen kun bocquu, handaara, fi odeeffannoo halluu duubbee dabalatu.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Format - Spreadsheet Themes.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Spreadsheet Themes.

From toolbars:

Icon Themes

Choose Themes


dhangeessaa dhamsa fayyadamuu barbadee Cuqaasi, itti fufitti cuqaasi TOLE.

Selecting Themes for Sheets

Please support us!