Dalagaa

ammee man'eeti foormulaa ida'ii. sajoo kan cuqaasi, itti fufii foormulaa kana galchi Naqaa Sarara.

Sajoon kun kan mijae'ee argamuu yooNaqaa Sarara sanduuqa Dhokatteedha.

Icon

Dalagaa

Please support us!