Dhangii Lakkoofsa: Durtii

durtii dhangii Lakkoofsa Qarshii man'ee filatemeef kennu.

Icon Standard Format

Dhangii Lakkoofsa: Durtii

Please support us!