dhangii Lakkoofsa: Dhibbeentaa

dhangii dhibbeentaa man'ee filatemeef kennu.

Icon

dhangii Lakkoofsa: Dhibbeentaa

mallattoo dhibbeentaa (%) Lakkoofsa booda man'ee keessa galchuu dandessa:

1% corresponds to 0.01

1 + 16% corresponds to 116% or 1.16

1%% corresponds to 0.0001

Please support us!