DATE

Fankiishiniin kun aduu waggaadhaan,ji'aan,guyyaadhaan ibsame dhangiiwwaan man'ee keessati shallaguun deebisee mul'isa. Dhangii durtii man'eewwaan DATE fankiishinii of keessa qaban dhangii aduu ta'u,garu man'eewwaan dhangi lakkoofsa biraan dhangeessuu dandessa.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Caasima

DATE(Waggaa;Ji'a; Guyyaa)

Waggaan intiijera 1583 hanga 9957 ykn 0 hanga 99 gidduutti argamudha.

In - LibreOffice - General you can set from which year a two-digit number entry is recognized as 20xx.

Ji'a intiijeera ji'a agarsiisudha.

Guyyaa intiijeera guyyaa ji'a agarsiisudha.

Yoo gatiin ji'aaf gatiin guyyaa dangaa kennameen oli ta'e,gara dijiiti itti aanutti darba.Yoo=DATE(00;12;31) galchitee bu'aan 12/31/00 ta'a.Karaa biraan, yoo=DATE(00;13;31) galchite, bu'aan 1/31/01 ta'a.

Fakkeenyawwan

=DATE(00;1;31) Yoo qindaa'inni dhangii man'ee MM/DD/YY ta'e 1/31/00 kenna'


Date & Time Functions

DATE

[text/scalc/01/func_datedif.xhp#datedif not found].

DATEVALUE

DAY

DAYS

DAYS360

DAYSINMONTH

DAYSINYEAR

EASTERSUNDAY

EDATE

EOMONTH

HOUR

ISLEAPYEAR

[text/scalc/01/func_isoweeknum.xhp#isoweeknum not found].

MINUTE

MONTH

MONTHS

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NOW

SECOND

TIME

TIMEVALUE

TODAY

WEEKDAY

WEEKNUM

WEEKNUM_ADD

[text/scalc/01/func_weeknum_ooo.xhp#weeknum_ooo not found].

WEEKS

WEEKSINYEAR

WORKDAY

WORKDAY.INTL

YEAR

YEARFRAC

YEARS

Please support us!