Saxaatoo

bana baafata xiqqaa amalottaa wantaa filatamee ammaa gullaludhaaf.

Hammamtaa fi Qubannoo

Wanta filatame hagamtaa jijjiira, sochoosa, marsaa ykn duufessa.

Sarara

Sarara filatameef dirqaalalee dhangeessuu qindeessa.

Bal'ina

Amaloota guutuu fakkaasaa wanta filatamee qindeessa.

Amaloota barruu hiika

Teesumaa ni qindessaa akkasumaas ammalottaa korkodda'uu fakii barruu filatamee yokkan wanta barruu.

Tuqaalee

Banaa fi cufaa sarara unka akka feetee saagdef haalata Tuqaalee GulaalaaJijjiira bana.

Please support us!