Haqi

Gabatee qinxaa filaatamoo haqa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - Pivot Table - Delete.


Please support us!