Haroomsi

Gabatee qinxaa haroomsa.

Erga barruu eekseeli isaa gabatee qinxaa qabatee alaagdee booda, gabatee keessa cuqaasunDeetaa- qinxaa-Haroomsifiladhu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - Pivot Table - Refresh.


Please support us!