Madda Deetaa Fili

Kuusaa deetaa fi gabatee ykn gaafata deetaa ati fayyadamuu barbaaddee qabatee fili

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Pivot Table, in the Select Source dialog choose the option Data source registered in LibreOffice.


Filannoo

You can only select databases that are registered in LibreOffice. To register a data source, choose - LibreOffice Base - Databases.

Kuusa Deetaa

kuusaa deetaa isa madda deetaa ati fayyadamuu barbaadduu of keessatti qabatee fili.

Madda deetaa

Madda deetaa fayyadamuu barbadduu filadhu.

Akaakuu

Madda deetaa filatameef akaakuu maddaa cuqaasi. Akaakuu maddootaa: "Gabatee","Gaafata" fi "SQL" ykn SQL(dhaloota) arfan keessaa filachuu dandeessa.

Please support us!