Gabatee Duraanaa

Gabateen qinxaa goolabaa guddaa deetaa kenna.Goolaba deetaa adda addaa ilaaluuf gabatee qinxaa kee sissireessuu dandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - Pivot Table.


DataPilot

Haqi

Gabatee qinxaa bakkaa itti madda filtu qaaqa bana,itti aansuun gabatee kee uumi.

Haroomsi

Gabatee qinxaa haroomsa.

Haqi

Gabatee qinxaa filaatamoo haqa.

Qaaqa qinxaa

Please support us!