Baldhiintaa agarsiisi(qinxaa)

Wardii"drill-down" haaraa odeeffannoo dabalataa wa'ee man'ee qinxaa waliin saaga. Wardii "drill-down" saaguf man'ee qinxaa lama cuqaasuu dandeessa. Wardii haraan tarreewwan cita tuutaa madda deetaa jalqabaa kan bu'aa deetaa man'ee ammaa keessatti agarsiifame agarsiisa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - Group and Outline - Show Details (for some pivot tables).


Sajoo Yaaddannoo

Wantootni dhokataan hin madaalaman,tarreen wantoota dhokatee keessatti ni hammatama. Agarsiisan baldhiintaa kan argamuu gabateewwan qinxaa kan hangiiwwan man'ee ykn kuusaa deetaa irratti hunda'uu qofaafi.


Please support us!