baldhintaa dhoksi

Baldhiintaa tarree gurmaa'ee ykn tarjaa qaree qabuu dhoksa.Tarreewwan ykn tarjaawwan gurmaa'an hunda dhoksuuf, gabatee toora'e fili,sana booda ajaja kana fili.

To show all hidden groups, select the outlined table, and then choose Data - Group and Outline – Show Details.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - Group and Outline - Hide Details.


Please support us!