Gamtaa'i kanaan

Gamtaa'i kanaan

Hammangawwan man'ee gamteessuu barbaadde yoo moggasawwan qabaatan kkutaa kana fayyadami.Dirqalaalee kana kan filachuun si barbaachisu hammangaan gamtaa'inaa moggaasa wal fakkataa fi deetaan qindaa'e akka garagaraatin qindaa'e qofaa dha.

Asxaalee tarree

Deetaawwan gamtaa'an qindeessuuf moggaasawwan tarree fayyadama.

Moggaasa tarjaa

Deetaawwan gamtaa'an qindeessuuf moggaasawwan tarjaa fayyadama.

Dirqalaalee

Deetaa maddaatti kornyeessi

Deetaa hammanga gamtaa'inaa keessaa deetaa maddaatti kornyeessa, fi yommuu deetaan maddaa jijjiiramu ofumaan bu'aawwan gamtaa'inaa haaromsa.

Dirqalaalee

Dirqalaalee dabalataa dhoksa.

Please support us!