OfGingilchaa

Hammanga man'ee filataman irra gingilchaa haqa. Ajaja kana dandeessisuuf, naannoo mandhee iddoo gingilchaan irrattii dalagame keessaatti cuqaasi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - More Filters - Reset Filter.

On Table Data bar, click Reset Filter/Sort.

Sajoo

Reset Filter/Sort


Please support us!