Gingilchaa ol'aanaa

Gingilchaa ol'aanaa qinddeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - More Filters - Advanced Filter... .


Gingilchaawwan raawwachuu

Ulaagaalee gingilchaa dubbisi kanarraa

Hammanga moggaafame fili, ykn hammangaa man'ee ulaagaalee itti fayyadamuu barbaaddee of keessaa qabu galchi.

Suntuursi / Irraanessi

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Yeroo hantuuteedhaan barruu irratti cuqaastu qaaqni ofumaan xiqqaata. Akkuma ati qabduu hantuutee gad lakkiifteen, qaaqni bakkatti deebi'a akkasumas hangi wabii hantuutee waliin qindaa'e galmee keessatti godayyaa cuquliisaan shoolama.

Icon

Suntuuruu

Icon

Irraanessi

Dabalata

Filannoowwan gingilchaa dabalataa agarsiisa.

Please support us!