Filters

deetaa kee gingilchuuf ajajawwan agarsiisa.

LibreOfficen hammangaawwan kuusa deetaa dura hiikaman ofumaan addabaasa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - More Filters.


Filannoowwan gingilchaa armaan gadi jiru:

Gingilchaa waltiina

Filannoo gigichuu akka qindeessitu hayyama..

Gingilchaa ol'aanaa

Gingilchaa ol'aanaa qinddeessa.

OfGingilchaa

Hammanga man'ee filataman irra gingilchaa haqa. Ajaja kana dandeessisuuf, naannoo mandhee iddoo gingilchaan irrattii dalagame keessaatti cuqaasi.

OfGingilchaa dhoksi

hammanga man'ee keessaa qabdoota ofgingilchaa dhoksa.

Please support us!