Select Range

Hangii kuusaa deetaa isaa Deetaa - Hangii hiiki. jelatti hiikame fila.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - Select Range.


Hangiiwwan

Hangiiwwan kuusaa deetaa jiran tarreessa.Hangii kuusaa deetaa filuuf maqaa isaa cuqaasii,itti ansuunEyyeecuqaasi.

Please support us!