Ofiinherreegaa

Formulaawwan hundaa kan galmee keessaa ofuumaan lamherreega.

Erga man'ee barruu jijjiramee man'eewwan hundi lamherregama.Taattowwan kamiyyuu kan barruu keessaa jiru ni haroomfama.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - Calculate - AutoCalculate.


Please support us!