Murfisa

Murfisniiajejjaa murfisa qindaa'inaaLibreOffice keessaa shallaguuf qaqaa waama .

Ajaja kana bira gahuuf...

Menu Tools - Language - Hyphenation.


Shallagii LibreOffice keessaati ofiin murfisa qofa garagalchuu dandeesa cabni tarree kolatii kaka'aa dha.

Man'eewwan filameef murfisa.

  1. Man'eewwan murfisa jijjiruu barbaddu fili.

  2. Meeshaalee - Afaan - Murfisa fili.

  3. Man'eewwan dhangiin qaqnii Hiriira fuulaa tabii banamee waliin mul'ata.

  4. Baruu ofmaan mara malakata godhiitii sanduuqawwan mirkanneessa murfisa kakaasa.

Wantootaa Fakkasaf Murfisa

  1. Wantoo fakkasa fili

  2. Meeshaalee - Afaan - Murfisa fili.

  3. Yeroo kamiiyyuu yoo ajejja wamtuu murfisa garagalchuun wantoo fakkasa bani ykn dhaamsi. Haalojiiwwan ammaa mallattoo mirkaneessan mul'isu.

Please support us!