Hangiiwwan Maxxansi

Hangiiwwan maxxansi taliiga. Man'eewwan hangiiwwan maxxansa keeessa jiran qofatu maxxanfama.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Print Ranges.


Sajoo Yaaddannoo

yoo hujeekaan hangii maxxansa hin qindeessine, man'eewwan duwwaa hin ta'iin hunda of keessatti haammachuuf shallaggin ofumaan hangii maxxansa ramada.


Hiiki

Akka hangii maxxansaatti bakka man'ee ka'aa ykn man'ee filamaa ramada.

Ida'i

Filannoowwan ammaa bakkaa maxxansaa hiikametti dabali.

Tarjaa

Bakkaa maxxansa kaa'amee haqi.

Gulaali

Opens a dialog where you can specify the print range.

Please support us!