Page Style

Qaaqa mul'ina fuulootaa galmee kee keessaa huunda hiiktu bana.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Page Style.

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Modify.


Gurmeessaa

Haalata filatameef dirqaalalee qindeessi.

Galmeewwan fuula baaqqee fi bay'eedhaf, akkasumas lakkoofsa kennuu fi dhangiilee waraqaatif teessuma fuulaa akka hiiktu si gargaara.

Handaarawwan

Dirqalawwan handaaraa wantoota filatamani kan barreessaa ykn Calc qindeessa.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Irraantoo

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Jalaantoo

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Wardii

Akkaataalee fuulaa ammeen wardiiwwan huundaa keessatti miseensota hammatamuu qabu ifteessa.Dabalata, ajaja dabalata, lakkoofsa fuulaa duraa, fi safara fuulaa qindeessuu dandeessa.

Haaromsi

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Please support us!