Wardii Agarsiisi

Barruuwwan duraa ajaja Dhoksi dhokatan agarsiisa. Ajaja waamuuf wardii tokko qofa fili.Wardii ammee yeroo hundaa filama.yoo wardii ammeen ala filattee ta'ee,yommuu caancala wardii foddaa gadiitti argamu cuqaastu, dhiibuun filachuu gadhisisuu dandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Sheet - Show Sheet.


Wardiiwwan dhoktan

Displays a list of all hidden sheets in your spreadsheet document. To show a certain sheet, click the corresponding entry on the list and confirm with OK.

Please support us!