Tarjaa

Dagaleen tarjaa fi dhokataan ykn tarjaa filame kan mul'suu qindeesa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Columns.


Dagalee

Bal'ina tarjaa ammee ykn tarjaawwan filataman jijjiira.

Dagalee murta'aa

Tarjaa filameef dagalee guutolaa tarjaa hikaa.

Dhoksi

Hides selected rows, columns or individual sheets.

mul'isa

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Please support us!