Dheerinawwan tarree guutolaa

Determines the optimal row height for the selected rows. The optimal row height depends on the font size of the largest character in the row. You can use various units of measure.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Rows - Optimal Height.


Ida'i

Bakka dabalataa gidduu arfii dheraa tarree keessaa fi dangaawwan man'ee jiru qindeessa.

Gatii Durtii

Dheerina guutola tarreetif gatii durtii haaromsa.

Please support us!