Tarree

Dheerina tarree qindeessa akkasumas tarrewwan filtaman dhoksa ykn agarsiisa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Rows.


Dheerina

Hojjaa tarree ammee ykn tarreewwan filamanii jijjiira.

Dheerina gutoolaa

Determines the optimal row height for the selected rows.

Dhoksi

Hides selected rows, columns or individual sheets.

mul'isa

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Please support us!